Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Ngày đăng: 06/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đề nghị quý cơ quan cập nhật, đăng tải dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.

(Đính kèm dự thảo báo cáo thành tích).

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và qua email: bantdkt@angiang.gov.vn. Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Văn bản đính kèm:

Dự thảo Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang

Công văn số:13/HĐ.TĐKT lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

 

các tin khác