Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ

An Giang: Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ

Ngày đăng: 29/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có công trình khoa học và công nghệ, cụm công trình khoa học và công nghệ xuất sắc, có giá trị về khoa học và công nghệ, có tính khả thi, đã nghiên cứu, công bố và áp dụng hiệu quả tại tỉnh An Giang; ngày 26/11/2021, UBND tỉnh An Giang đã ra Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ.

Giải thưởng này được xét tặng theo định kỳ 03 năm/lần (bắt đầu tính mốc năm 2022), với 10 cơ cấu giải thưởng được trao cho công trình nghiên cứu khoa học; công trình nghiên cứu phát triển công nghệ; công trình ứng dụng công nghệ, cụ thể như sau:

01 giải A: Trao cho công trình đặc biệt xuất sắc, đạt tỉ lệ phiếu bầu cao nhất và tối thiểu phải được 90% tổng số thành viên Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu đồng ý;

02 giải B: Trao cho công trình ở mức xuất sắc, được tối thiểu 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu đồng ý;

03 giải C: Trao cho công trình được tối thiểu 70% tổng số thành viên Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu đồng ý;

04 giải Khuyến khích: Trao cho công trình được tối thiểu 65% tổng số thành viên Hội đồng cấp tỉnh bỏ phiếu đồng ý.

Trường hợp số lượng công trình đạt giải vượt quá số lượng cơ cấu Giải thưởng quy định tại khoản này, Hội đồng cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh xem xét, quyết định.

Công trình khi xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Công trình được thực hiện trên phạm vi tỉnh An Giang và phục vụ trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh An Giang; Công trình phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố, ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng; Đối với công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước phải được đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN; Công trình chưa được tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp cao hơn; Tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ; Công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả của công trình tại thời điểm xét thưởng./.

     Nguồn: Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 11 năm 2021
                                                                         Thanh Tuyến