Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản

An Giang: Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản

Ngày đăng: 09/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
Ngày 07-9, UBND tỉnh ban hành công văn tăng cường quản lý nhà nước về họạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện yêu cầu người có tài sản khi đưa tài sản ra bán đấu giá phải đăng tải đầy đủ việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Giám sát chặt chẽ tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá sau khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, trong đó chú trọng kiểm tra việc đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng nội dung, thời gian quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản. Trường hợp phát hiện tổ chức đấu giá tài sản không đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản thì có thể xem xét, yêu cầu huỷ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản.

Responsive image

 (Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Trong trường hợp tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản cần đề nghị tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục đăng thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, tối đa hoá lợi ích của Nhà nước; phải nắm và hiểu rõ việc thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện nay hoàn toàn không mất chi phí nên người có tài sản cần quan tâm, theo dõi việc thực hiện đăng thông báo công khai việc đấu giá của tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Khi tổ chức đấu giá, người có tài sản đấu giá phải lựa chọn tổ chức có uy tín, năng lực, chuyên môn thực hiện việc đấu giá, cụ thể căn cứ theo đúng tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản; Không đặt thêm các yêu cầu mà không có cơ sở, không cần thiết đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản.

Xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm, đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý nhất là hành vi không đăng thông báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; Cần chú trọng việc đấu thầu để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo hình thức đấu thầu thì khuyến khích việc lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật Đấu thầu theo các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quy định khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Đối với cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, người có tài sản căn cứ khoản 2 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản (tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày), giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, kịp thời có ý kiến, yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ đúng quy định về bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, đảm bảo đúng bản chất của việc đấu giá tài sản.

Trường hợp đấu giá tài sản theo lô, đề nghị người có tài sản được Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giao quyền phê duyệt phương án đấu giá (đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất) cần có phương án phù hợp, khả thi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhiều người tham gia đấu giá, qua đó phát huy hiệu quả hình thức đấu giá tài sản, bảo đảm tối đa hoá lợi ích Nhà nước trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công.

UBND tỉnh còn yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện quy định về đấu giá tài sản, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Chủ động rà soát, kịp thời phát hiện các trường hợp người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản đặt thêm yêu cầu, điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá ngoài quy định của pháp luật để xem xét, xử lý. 

Các tổ chức đấu giá tài sản không được đặt thêm yêu cầu, điều kiện không có cơ sở đối với người tham gia đấu giá nhằm làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá của người có nhu cầu.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện quan tâm, cử người tham dự các lớp đào tạo nghề đấu giá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực giám sát của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách hoạt động có liên quan đến đấu giá tài sản, góp phần hạn chế thất thoát tài sản của nhà nước, nhất là tài sản quyền sử dụng đất.

Tin HY
Nguồn CV số 964/UBND-NC ngày 07/9/2021