Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/6/2022

An Giang: Tình hình phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27/6/2022

Ngày đăng: 27/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Trong ngày 27/6/2022, không phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Lũy kế số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 42.438 trường hợp.

*  Công tác cách ly:

- Lũy kế cách ly tập trung: 99.084 trường hợp.

- Lũy kế cách ly tại nhà: 117.307 trường hợp.

* Công tác xét nghiệm:

- Số mẫu xét nghiệm trong ngày: 00 mẫu.

- Lũy kế mẫu xét nghiệm đến nay: 394.347 mẫu.

* Số trường hợp đang quản lý điều trị và điều trị khỏi:

Số trường hợp hiện đang quản lý điều trị

Điều trị khỏi

Tổng số điều trị khỏi/ngày

Tại nhà

Tại cơ sở điều trị

Lũy kế số điều trị khỏi từ 15/4/2020 đến ngày               27/6/2022

Số ca còn quản lý điều trị/ngày

Tại nhà

Cơ sở                  điều trị

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

Số ca điều trị khỏi/ngày

Lũy kế

01

00

01

00

00

13.471

00

27.600

41.071

* Trong ngày không có trường hợp tử vong.

Lũy kế số tử vong tại các cơ sở điều trị:  1.387 trường hợp

Lũy kế số tử vong tại nhà:  18 trường hợp

Lũy kế số tử vong tại khu cách ly:  05  trường hợp

Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,32% (1.410/42.438).

* Công tác tiêm ngừa:

- Tỷ lệ dân từ 18 tuổi trở lên:

+ Mũi 1:       100,1%;

+ Mũi 2:         99,4%;

+ Mũi 3 (mũi nhắc 1):    37,4%;    

+ Mũi bổ sung:   79,2%.

- Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi:

+ Mũi 1:     105,6%;

+ Mũi 2:       100,2%.

  • Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi:  84,9%.

DHV