Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

An Giang: Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030

Ngày đăng: 01/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 29-6, UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.

Nhằm đẩy mạnh phát triển sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh An Giang trong giai đoạn tới, đáp ứng yêu cầu nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu là: Số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ 39% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ 37% và năm 2030 đạt tỷ lệ 40% số hộ gia đình. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có ít nhất 03 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

Thể dục, thể thao trường học: Số trường thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 87,5% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. 100% số trường bậc phổ thông có câu lạc bộ TDTT, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ cho hoạt động TDTT, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục thể thao. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh bậc phổ thông các cấp.

Thể dục, thể thao trong quân đội nhân dân: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong độ tuổi quy định cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ và phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe là 99,8 %; đến năm 2030, tỷ lệ chiến sĩ đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khỏe phấn đấu đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 93%. Duy trì các câu lạc bộ TDTT trong lực lượng vũ trang, thu hút cán bộ, chiến sĩ tập luyện một cách tự giác. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn “Chiến sĩ khỏe” cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm tổ chức từ 2 – 3 giải thể thao. Tổ chức tốt Hội thi Chiến sĩ khỏe theo quy định.

Thể dục, thể thao trong lực lượng công an nhân dân: Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong độ tuổi quy định cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ chiến sỹ đạt tiêu chuẩn chiến sỹ khỏe là 99,8 % và đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn chiến sĩ khỏe phấn đấu đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ biết bơi đạt trên 93%. Duy trì các câu lạc bộ TDTT trong lực lượng vũ trang, thu hút cán bộ, chiến sĩ tập luyện một cách tự giác. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn “Chiến sĩ khỏe” cho cán bộ, chiến sĩ. Hàng năm tổ chức từ 2 – 3 giải thể thao. Tổ chức tốt Hội thi Chiến sĩ công an khỏe theo quy định.

Phấn đấu trên 100% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn và 100% đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp; trên 90% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Thể thao thành tích cao: Số huy chương tham dự các giải thể thao quốc gia và quốc tế: Đạt 550 huy chương các loại (dự kiến 180 huy chương vàng) vào năm 2025 và đạt 600 huy chương các loại (dự kiến 190 huy chương vàng) vào năm 2030.

Vị trí so với các tỉnh, thành, ngành khi tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc: Đạt trong 10 hạng đầu/63 tỉnh, thành, ngành vào năm 2022 và năm 2026.

Về nội dung thực hiện: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương; Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng chống bệnh tật; Phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng; Tổ chức các giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân; Đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030; Nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động

Về giải pháp: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước các cấp; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; Phát triển các loại hình tập luyện, thi đấu TDTT quần chúng; Phát triển thể thao thành tích cao; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao…

Nguồn: Kế hoạch số 367/KH-UBND, ngày 29/6/2021
Minh Thư