Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai thực hiện công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế

An Giang triển khai thực hiện công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế

Ngày đăng: 18/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 18/10, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành công văn số 1176/UBND-KGVX, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, về thực hiện công văn số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế; đồng thời, công văn này thay thế công văn số 1154/UBND-KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh quy định tạm thời về quản lý người dân đi/đến các tỉnh/thành đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế và Công văn số 8718/BYT-DP ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về giám sát người về từ các khu vực có dịch Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo cho người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo. 

Đối với nhu cầu đi lại của công dân ra/vào tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đang làm việc tại đơn vị hoặc cư trú/tạm trú trên địa bàn được phép di chuyển giữa các địa phương khi có nhu cầu cần thiết nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp, công dân cần giấy xác nhận của cơ quan chính quyền để thuận tiện trong việc di chuyển qua các địa phương khác, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất có thể. 

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, những người về từ các địa phương, khu vực có dịch vừa hết giãn cách, nhất là các tỉnh/thành phố có số ca mắc Covid-19 cao (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An…) phải được theo dõi, giám sát chặt chẽ, thực hiện xét nghiệm, tổ chức cách ly phù hợp (cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà), theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện thống kê số lượng người về từ các địa phương, khu vực có dịch Covid-19 kể từ 07/10/2021 đến nay (đính kèm biểu mẫu) và hàng ngày gửi thông tin về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng|) trước 16 giờ qua Email:pheocvn@gmail.com, Điện thoại số 0975.951.185 để tổng hợp báo cáo BCĐ Quốc gia./.

Tải về: Công văn số 1176/UBND-KGVX
P.T