Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Châu Thành sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh

Châu Thành sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu, dịch bệnh

Ngày đăng: 24/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Từ sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành triển khai khá hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng tình hình mới, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Nguyễn Phạm Tuấn cho biết, năm qua, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Huyện tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp trọng tâm tái cơ cấu nông nghiệp. Trong đó, chú trọng hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao.

Responsive image

 Đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất theo hướng đa canh, xen canh và chủ động liên kết đầu ra. Huyện thành lập tổ phản ứng nhanh cấp huyện, xã, hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản, kết nối thông tin, dữ liệu về huyện kịp thời, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản bị đứt gãy. Đồng thời, hỗ trợ nông sản của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tiếp cận và kết nối tiêu thụ với hệ thống phân phối, doanh nghiệp, chợ, điểm bán nông sản trong, ngoài tỉnh. Đặc biệt, tập trung ký kết hợp đồng ngay từ đầu vụ sản xuất, hoặc ký hợp đồng cả năm, nhằm tạo đầu ra cho nông sản, tránh điệp khúc “được mùa, mất giá” hay không tiêu thụ được…

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Châu Thành từng bước xây dựng vùng chuyên canh sản xuất tập trung, với cây trồng, vật nuôi phù hợp và thích ứng biến đổi khí hậu. Tổng diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng rau, màu và cây ăn trái đến cuối năm 2021 trên địa bàn huyện trên 1.175ha (trong đó, gần 1.115ha rau, màu, gần 60ha cây ăn trái). Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng xuất hiện một số mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, được địa phương duy trì và nhân rộng. Qua đó, tạo điều kiện cho người sản xuất tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới trong nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân.

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Châu Thành quy hoạch và triển khai vùng, sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực, như: Lúa gạo, xã hội hóa giống lúa, chăn nuôi, thủy sản, rau màu, nấm dược liệu, hoa - cây kiểng, cây ăn trái… Năm 2021, địa phương thực hiện 58 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phục vụ xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí gần 2,6 tỷ đồng.

Responsive image

 Khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học -kỹ thuật vào sản xuất

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khai thác và tận dụng tốt lợi thế của địa phương để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; quy hoạch và triển khai vùng, sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực, như: Xã hội hóa giống lúa, chăn nuôi, thủy sản, rau màu, nấm dược liệu, hoa - cây kiểng, cây ăn trái.

Huyện kêu gọi và luôn tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp, nông dân đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ giống cây trồng, vật nuôi; công nghệ bảo quản, chế biến nông sản; khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp tăng cường liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định.

Năm 2021, tổng diện tích xuống giống của huyện Châu Thành trên 81.326ha lúa và hoa màu (đạt 98,5% kế hoạch năm). Trong đó, tổng diện tích sản xuất lúa được ứng dụng chương trình “1 phải, 5 giảm” chiếm trên 67% diện tích xuống giống; hơn 7.223ha sản xuất lúa giống, với 30 tổ sản xuất giống và công ty ký kết hợp đồng sản xuất giống với nông dân./.

Trung Hiếu