Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2030

Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 - 2030

Ngày đăng: 22/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 7-10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2295/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 19 hồ, ao, đầm không được san lấp với tổng diện tích là 777,9 ha; có sức chứa khoảng 5545,78 x 103 m3 nước.

Trong đó, huyện An Phú có Búng Bình Thiên; huyện Tri Tôn gồm: Hồ Ô Tà Sóc, Hồ chứa nước Tức Dụp, Hồ Ô Thum, Hồ Soài Chek, Hồ Soài So, Hồ Tà Pạ, Hồ Tu Lơ; huyện Tịnh Biên gồm: Hồ Thủy Liêm 1, Hồ Ôtuksa, Hồ Thanh Long, Hồ Nhà Bàng, Hồ Bích Thủy, Hồ Cây Đuốc; huyện Thoại Sơn gồm: Hồ Ông Thoại (Lòng hồ số 1), Hồ Ông Thoại (Lòng hồ số 2), Hồ Ông Thoại (Lòng hồ số 3), Hồ Nước Tân Đông; Thành phố Long xuyên có Hồ Nguyễn Du

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố, niêm yết danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan về danh mục các hồ, ao, đầm của địa phương không được san lấp. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn thực hiện, quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp theo quy định. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp thuộc trách nhiệm của địa phương. Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật. Định kỳ báo cáo công tác quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp cho phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế theo từng giai đoạn. Xây dựng quy định quản lý, khai thác, sử dụng đối với các hồ, ao, đầm có giá trị về đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các quy định về quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp có mục đích sử dụng để cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, cấp nước sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án san lấp hồ, ao, đầm bảo vệ đê, kè thuộc danh mục hồ, ao, đầm được san lấp một phần diện tích nằm trong hành lang bảo vệ đê, kè nằm trong hành lang bảo vệ đê, kè do yêu cầu phòng chống lụt bão, thiên tai.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố, niêm yết danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho xã, phường, thị trấn, đơn vị liên quan và người dân về danh mục các hồ, ao, đầm của địa phương không được san lấp. Xây dựng phương án, cắm mốc và tổ chức bảo vệ, quản lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý hồ, ao, đầm là sử dụng hồ, ao, đầm đúng mục đích và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp. Hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp được ưu tiên xem xét, xây dựng kè bờ bảo vệ các khu vực dễ bị san lấp, sạt lở; định kỳ nạo vét đáy hồ, vệ sinh lòng hồ và bờ hồ. Kiểm soát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm hồ, ao, đầm, xây dựng công trình trái phép, xả nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Việc khai thác, sử dụng hồ, ao, đầm trong danh mục không được san lấp vào các mục đích (vui chơi giải trí, nuôi trồng thủy sản, du lịch...) phải được cấp có thẩm quyền cho phép./.

DT
Nguồn:
Quyết định Số 2295/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 10 năm 2021