Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Kết quả thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 03/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 2535/QĐ-UBND).

Theo đó, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Luật gia tỉnh, Công an tỉnh đều chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án được phân công. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện Đề án với đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhiều nhóm đối tượng phù hợp và đạt được những kết quả nổi bật. 

Sở Tư pháp được phân công triển khai thực Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 đã phối hợp với các ngành các cấp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tổ chức các Hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên tryền trực tiếp với 17.094 cuộc tuyên truyền, có 700.991 lượt người tham dự; Thông qua biên soạn, nhân bản, cấp phát 36.596 tài liệu tuyên truyền các loại. Nổi bật là các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Với đặc trưng sân khấu hóa lồng ghép tuyên truyền pháp luật thu hút được sự tham gia của nhiều đối tượng. Cụ thể, qua Hội thi “Thanh niên với  các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” được tổ chức năm 2017, năm 2018 bằng việc các đội dự thi tổ chức phiên toàn giả định thu hút 1.935 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; Cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị” trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 thu hút 204 lượt người sáng tác kịch bản dự thi; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020, năm 2021” thu hút hơn 20.000 lượt người dự thi…

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh được phân công triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 - 2021”. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 02 đợt tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và kỹ năng tìm hiểu, cập nhật các văn bản pháp luật mới trên Internet cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các đồn Biên phòng và 18 xã, thị trấn biên giới với 192 lượt người tham gia; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tăng cường phản ánh đưa các tin, bài tuyên truyền các văn bản pháp luật trên chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia” hàng tháng, phát được hơn 184 tin, bài phóng sự; viết hàng trăm tin, bài tuyên truyền trên báo, đài Trung ương và địa phương; Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Liên hoan “Tiếng hát từ biên giới” lần thứ Ba (2018), lần thứ Tư (2020) tại thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu, thu hút đông đảo nhân dân dự xem.

Các Đồn Biên phòng phối hợp với Trung tâm Văn hóa địa phương tổ chức được 95 buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa phục vụ quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới. Đặc biệt, với mô hình “Tổ tư vấn pháp luật” của các Đồn Biên phòng đã có hơn 14.210 lượt người dân được tư vấn pháp luật; Lồng ghép vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, qua đó giúp cho 855 hộ có đất sản xuất sát biên giới ký kết tham gia bảo vệ biên giới theo Chỉ thị 01-CT/TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hơn nữa, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đồn Biên phòng, phối hợp với các xã, phường, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, tính đến nay đã có 48.084 hộ dân ký cam kết thực hiện.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trình triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021”. Hàng năm, Sở LĐTBXH đều có ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; luôn chủ động và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang phổ biến, tuyên truyền pháp luật sâu rộng đến với người lao động, doanh nghiệp; Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 1.306 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp với 61.214 lượt người tham dự; cấp phát 14.000 tờ áp phích tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, treo 600 biểu ngữ và 20.000 hình ảnh về an toàn, vệ sinh lao động trên các trục lộ chính, khu vực đông dân cư, khu vực chợ, siêu thị; Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thực hiện 15 phóng sự chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, thường xuyên thông tin, tuyên truyền các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động để đưa tin trong các bản tin thời sự; Phối hợp Báo An Giang đăng tin 15 bài viết tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức 10 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 20.983 lượt người tham dự. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa, giải quyết đình công, lãn công của tỉnh, Sở LĐTBXH luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh có thể dẫn đến tranh chấp và đình công trong quan hệ lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Hội Luật gia tỉnh được phân công thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021”. Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 71 lớp bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với trên 5.000 lượt người tham dự; Thông qua hoạt động truyền thông - tư vấn pháp luật tổ chức 72 cuộc tại các xã, phường, thị trấn (ưu tiên vùng biên giới, dân tộc) với 3.610 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham dự, đã tiếp nhận tư vấn pháp luật trực tiếp cho 680 trường hợp (tập trung các lĩnh vực đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình...); Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang thực hiện Chuyên mục “Hộp thư bạn xem Đài” (mỗi tuần 01 kỳ); phối hợp với Đài Truyền thanh thành phố Long Xuyên thực hiện Chuyên mục “Câu chuyện pháp luật” phát trên hệ thống truyền thanh của thành phố Long Xuyên, kết quả có 2.926 kỳ phát thanh, phát sóng truyền hình. Ngoài ra, thông qua huy động các nguồn lực ngoài Nhà nước tham gia công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý Hội Luật gia đã phối hợp với một số cơ sở tôn giáo, dân tộc trong tỉnh như: phối hợp với các vị Sư sải trụ trì các chùa Khmer (huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn); phối hợp với các vị giáo cả Thánh đường Hồi giáo (huyện Châu Thành và huyện An Phú); phối hợp với Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở cơ sở (thị xã Tân Châu và huyện Phú Tân) trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức các đợt tư vấn pháp luật lưu động.

Sở Giáo dục và Đào tạo được phân công thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021. Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho học sinh, sinh viên (HSSV) được các ngành Giáo dục, Tư pháp, Công an, Đoàn Thanh niên... quan tâm thực hiện và phối hợp thực hiện.  Qua đó, đã tổ chức thường xuyên với những hình thức phong phú, lồng ghép với tuyên truyền phổ biến các kiến thức về pháp luật như: Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên; diễn đàn “Văn hóa ứng xử học đường”; tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật lao động...; biểu diễn văn nghệ, liên hoan, tiểu phẩm...; Thi trực tuyến, rung chuông vàng, vẽ tranh tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Ngoài ra, Công an tỉnh chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang châp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021”. Qua đó, đã tổ chức truyên truyền giáo dục chung 280 cuộc, với 22.497 lượt can, phạm nhân tham dự (trong đó giáo dục riêng cho 1.904 lượt can, phạm nhân) với các nội dung tuyên truyền như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Đặc xá; Luật Thi hành án Hình sự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các quy định của nhà nước có liên quan đến chế độ, chính sách của can, phạm nhân; Đối với người bị tạm giữ, tạm giam: Hàng tuần, trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục cho các đối tượng hiểu rõ các văn bản có liên quan đến các chế độ ăn, mặc, sinh hoạt…; Đối với phạm nhân: Công an tỉnh phối hợp với Hội luật gia tỉnh và Thành Đoàn thành phố Long Xuyên mở 44 lớp, với 460 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù để giáo dục pháp luật; phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức 17 buổi truyền thông, có 636 lượt can, phạm nhân tham dự. Ngoài ra, Công an tỉnh còn phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền 1.861 cuộc, có 38.735 người dân tham dự, chủ yếu là người dân tại các địa bàn giáp biên giới, vùng tôn giáo và dân tộc.

Nhìn chung, kết quả thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang đã góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó thường xuyên có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát trong việc thực hiện công tác này. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được chỉ đạo triển khai có nhiều đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Việc cụ thể hóa trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị được chú trọng. Nhờ đó, trình độ hiểu biết pháp luật và nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân đã có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, quan tâm, chủ động tìm hiểu pháp luật. Do đó, nhu cầu về tìm hiểu pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật của người dân trong tất cả các lĩnh vực ngày càng tăng. Nên việc duy trì và tăng cường tiếp tục thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới là hết sức cần thiết./.

Bích Ngọc