Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang năm 2022

Phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang năm 2022

Ngày đăng: 06/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang năm 2022. Qua đó, nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước thông qua các ứng dụng thương mại điện tử. Phấn đấu tăng bậc xếp hạng Chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh năm 2022 nằm trong top 30 của cả nước.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: baochinhphu.vn)

Cụ thể, trong năm 2022, phấn đấu tối thiểu 50% dân số sử dụng internet của tỉnh có tham gia mua sắm trực tuyến; trên 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường chấp nhận thêm phương thức thanh toán tiền điện tử; Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 40%; 80% các đơn vị cung cấp điện, nước triển khai thanh toán không dùng tiền mặt (kế hoạch đến năm 2025 là 100%) và tỷ lệ thanh toán khuyến khích đạt 40% (kế hoạch đến năm 2025 là 70%); 70% đơn vị viễn thông chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt (kế hoạch đến năm 2025 là 100%); 50% đơn vị y tế có triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt (kế hoạch đến năm 2025 là 100%); cố gắng phấn đấu đến 50% cửa hàng xăng dầu chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt (kế hoạch đến năm 2025 là 70%); Cố gắng phấn đấu các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng (kế hoạch đến năm 2025 là 100%). Khuyến khích các đơn vị hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ hiện có chấp nhận thêm phương thức thanh toán tiền điện tử (kế hoạch đến năm 2025 là 100%).

Phấn đấu khoảng 80% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có ngành nghề hàng hóa truyền thống, làng nghề, hàng đặc sản,…có thương nhân kinh doanh trực tuyến. Các xã phường còn lại phấn đấu đạt 40%; 50% doanh nghiệp cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia mô hình truy xuất nguồn gốc rau củ quả; các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh được trưng bày và bán trên các sàn thương mại điện tử phổ biến(kế hoạch đến năm 2025 là 50% sản phẩm OCOP); các website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến (kế hoạch đến năm 2025 là 50%); hỗ trợ 50% doanh nghiệp (kế hoạch đến năm 2025 là 100%) có ngành nghề hàng hóa truyền thống, làng nghề, hàng đặc sản bán hàng trực tuyến trong nước hoặc xuất khẩu hiệu quả.

100% cơ sở giáo dục đại học và 40% giáo dục nghề nghiệp triển khai nội dung đào tạo trực tuyến đến từng giáo viên; 100% người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, thanh niên khởi nghiệp được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; khoảng 1.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, thanh niên khởi nghiệp (kế hoạch đến năm 2025 là 2.000 lượt) được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh xác định tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử; Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong thương mại điện tử; Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thương mại điện tử…./.

Tin HY

Nguồn KH số 241 /KH-UBND ngày 29/4/2022