Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quốc hội thảo luận về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Quốc hội thảo luận về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế

Ngày đăng: 22/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 22/10/2021, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Thanh Hương chủ trì phiên họp Tổ.

Responsive image

 ĐBQH Phan Huỳnh Sơn đóng góp nhiều vấn đề tại cuộc họp

Qua thảo luận, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang cơ bản thống nhất đối với tờ trinh, dự thảo nghị quyết về thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế. Hồ sơ, tài liệu liên quan đã được chuẩn bị theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, phương hướng, nhiệm vụ phát triển của các địa phương đã được nêu tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đảm bảo tính khả thi. 

Đồng thời, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương; có tác động lan tỏa vùng miền; gắn với đề cao tính tự lực, tự cường, phát huy tính năng động, sáng tạo; phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Song song đó, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang cũng nêu đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Trong chương trình xây dựng nghị quyết tương tự tại các kỳ họp tiếp theo, đề nghị Chính phủ nghiên cứu trình dự thảo theo hướng “thí điểm” cơ chế, chính sách, không nên trình theo hướng “đặc thù” cơ chế, chính sách của tỉnh. Do một số cơ chế, chính sách có sự tương đồng giữa các tỉnh, không có tính chất “đặc thù” như dự thảo trình tại kỳ họp lần này. Bên cạnh đó, phải quy định rõ thời hạn thí điểm, sơ kết, tổng kết nghị quyết.

Về đối tượng chịu sự tác động của các dự thảo nghị quyết, đề nghị bổ sung đối tượng “các tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng được nhà nước công nhận.

Đối với các tờ trình của Chính phủ đề nghị cần nghiên cứu, xác định rõ vị trí, vai trò, truyền thống lịch sử cách mạng của các tỉnh, thành phố để nêu tại tờ trình cho phù hợp.

Về mục đích xây dựng dự thảo nghị quyết, đề nghị bổ sung mục đích “từng bước hoàn thiện thể chế pháp luật” để đảm bảo phù hợp với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Trước đó, sáng ngày 21/10/2021, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tại điểm cầu An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Thanh Hương chủ trì phiên họp Tổ. Qua thảo luận, đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề như:

Đề nghị Chính phủ tập trung các giải pháp để giải quyết các tồn tại, hạn chế còn nêu trong các báo cáo; tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tập trung triển khai quyết liệt các nghị quyết, văn bản của trung ương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong phòng, chống dịch kết hợp với thanh tra, kiểm tra; xem xét, tăng cường miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh. 

Kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, ưu tiên nguồn lực cho ngành y tế, đầu tư nhân lực, vật lực, mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, vận động sự tham gia của y tế tư nhân, triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em.

Kiến nghị Bộ Công thương có giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm bình ổn giá phân bón, vật tư nông nghiệp để giảm bớt chi phí cho nông dân.

Tình trạng sạt lở bờ sông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và An Giang xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến đời sống của bà con, nhất là các hộ có nhà trên sông, kênh rạch.  Kiến nghị cần bố trí, quy hoạch nơi ở ổn định cho đối tượng này để ổn định cuộc sống. Tăng cường hỗ trợ cho An Giang và các tỉnh miền Tây nam bộ để phục hồi kinh tế; đẩy mạnh liên kết giao thông giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu thống nhất cao với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cân nhắc lại việc đề ra chỉ tiêu tăng thu ngân sách nội địa 3,8% vào năm 2022 là còn thấp, khó đạt được chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội đặt ra tại kỳ họp thứ nhất.

Kiến nghị Chính phủ trong quá trình điều hành, phát triển kinh tế vĩ mô cần quan tâm đến tình hình kinh tế của các nước Asean và thế giới để đảm bảo sự tương đồng. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, người dân tiếp cận các nguồn tài chính để phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV bắt đầu chương trình làm việc theo hình thức họp trực tuyến tại Nhà Quốc hội và 62 điểm cầu tại các địa phương được khai mạc vào sáng ngày 20/10/2021.

Responsive image

Quang cảnh tại điểm cầu An Giang

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ 2 được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung. Kỳ họp được chia 2 đợt như sau:

Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (11 ngày, từ ngày 20/10 đến ngày 30/10/2021). Đại biểu Quốc hội ở địa phương nào sẽ tham dự ở điểm cầu tại địa phương đó; đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan Trung ương (bao gồm cả Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội) tham dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (6 ngày, từ ngày 08/11 đến ngày 13/11/2021).

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 2 dự án luật, 5 dự thảo Nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp), xem xét, cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế; Nghị quyết quy định về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Responsive image

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương chủ trì tại điểm cầu An Giang

Những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về các nội dung sau:

- Quốc hội xem xét các báo cáo về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2022 - 2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

- Quốc hội xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021 (trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam). Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

- Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -  2025); dự kiến xem xét, quyết định về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; xem xét các Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019 - 2020.

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn)./.

 
Lê Ngọc