Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Ngày đăng: 19/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 19/01/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 01/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đến nghị Hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Responsive image
 

Tại điểm cầu An Giang, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Báo cáo viên Trung ương chủ trì.

Báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, toàn ngành Tuyên giáo nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nói riêng đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Toàn ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đạt chất lượng, hiệu quả cao. Việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, phù hợp tình hình mới. Tích cực, chủ động nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm xây dựng, bổ sung, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Với các kết quả nổi bật: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518, xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973; tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng các Hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp, phát huy hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo; duy trì các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn và đảm bảo các điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên các cấp theo quy định… công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2021 đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

Responsive image
 

Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022. Hai là, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng; giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc cung cấp thông tin. Ba là, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, thử thách. 

Hội nghị còn được nghe Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”.

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền miệng năm 2022, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Để công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; của mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Đặc biệt tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là công tác tuyên truyền miệng ở cấp cơ sở. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhiệt tình, trách nhiệm, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ tối đa và tăng hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền miệng…

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm 2022; nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới, hiện đại hóa các hình thức cung cấp thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động tuyên truyền miệng; giải quyết tốt kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc cung cấp thông tin; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở; rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh tình hình năm 2022 còn nhiều khó khăn, thử thách…

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng cho 15 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021./.

Nguyễn Lam