Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 20/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/10/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Responsive image
 

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung tờ trình của UBND tỉnh như sau:

Tờ trình ban hành Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh năm 2021; Tờ trình ban hành Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức chi giải thưởng và nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2021 (sáng thứ Năm), tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Vũ Hùng