Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tân Châu tăng cường các giải pháp cải cách hành chính

Ngày đăng: 10/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Trong những năm qua thị xã Tân Châu từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện trên nhiều lĩnh vực phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân và công dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính.

Responsive image
 
Responsive image
 

Hiện nay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Tân Châu đang thực hiện 14 loại thủ tục hành chính phục vụ người dân, bình quân mỗi ngày tiếp nhận từ 300 - 350 hồ sơ của người dân đến giao dịch các TTHC, nhiều nhất là lĩnh vực đất đai, đăng ký thế chấp; thực hiện nhu cầu cấp đổi căn cước công dân cho người dân, tại bộ phận tư pháp và BHXH cũng tiếp rất nhiều lượt công dân đến giao dịch. Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND thị xã Tân Châu cho biết:  “Để giải quyết tốt các vấn đề này, những hồ sơ tiếp nhận trả được ngay trong ngày thì chúng tôi sẽ cố gắng trả, còn không thì chúng tôi sẽ có giấy hẹn cho người dân, trước khi đến nhận chúng tôi cũng điện thoại và thông tin trước, để cho người dân tiết kiệm được thời gian, khi nào có điều kiện thì đến nhận hồ sơ”.

Trong quý I năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND thị xã đã tiếp nhận: 123.719 hồ sơ; trong đó: trực tuyến: 20.598 hồ sơ; Số mới tiếp nhận (trực tiếp và dịch vụ bưu chính) là: 65.777hồ sơ; Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 101.582 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 5943, đúng hạn:  103.688 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 14.364 hồ sơ. Qua kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của thị xã cho thấy việc cải cách đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước cơ bản đã đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai minh bạch các thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ chuyên trách được bố trí đủ số lượng, chất lượng yêu cầu về thực hiện đầy đủ các quy định quy tắc ứng xử, ân cần, thân thiện với nhân dân và thực hiện tốt văn hoá, văn minh nơi công sở. “Ở đây là cơ quan nhà nước, về văn hóa nhà nước thì ở đây là tốt rồi, có nghĩa là những người dân đến đây là từng khu vực, cán bộ hướng dẫn cụ thể về thủ tục, cấp đổi giấy tờ có liên qua, cán bộ ở đây hướng dẫn rất là cụ thể về thủ tục hành chính, có nghĩa là ai đến trước thì để trước, ai đến sau thì để sau, theo thủ tục của nó, cán bộ hướng dẫn rất là cụ thể, chứ không có gì gây khó khăn cho dân hết”- Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, phường Long Thạnh nhận xét.

 Công tác phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức đổ 3, 4 để nhằm đáp ứng đầy đủ về hồ sơ thủ tục, giảm thiểu chi phí đi lại, giảm thời giải quyết TTHC cho tổ chức công dân được triển khai đến cán bộ, công chức, tuyên truyền đến nhân dân được biết để áp dụng. Các phần mềm trên hệ thống Quy trình giải quyết thủ tục được tích hợp đầy đủ các biểu mẫu, liên kết thông suốt với các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, thu phí, lệ phí theo quy định.

 Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của thị xã Tân Châu được thực hiện khá tốt. Đến nay, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng (iOffice) được triển khai kết nối thông suốt đảm bảo việc gửi, nhận văn bản nhanh chóng, thuận lợi. Hệ thống thư điện tử được vận hành ổn định, hầu hết cán bộ công chức trong thị xã đều được cấp thư điện tử để thuận tiện giao dịch. Cổng thông tin điện tử thị xã đáp ứng kịp thời ý kiến chỉ đạo, điều hành và thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến người dân. Thực hiện tốt Quy chế thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn thị xã, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Responsive image
 

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chánh văn phòng HĐND – UBND thị xã Tân Câu cho biết thêm: “ Trong thời gian tới chúng tôi tham mưu cho Ủy ban tạo cái app một cửa Tân Châu, khi mà được triển khai chấp thuận ở đây thì bà con có thể ở tại nhà tra cứu hồ sơ của mình theo giấy hẹn thì bộ phận nào đang giải quyết, bộ phận nào đang tiếp nhận để có chủ động hơn trong cái việc đến để nhận hồ sơ cũng như là cái khó khăn vướng mắt để mình đến trao đổi với bộ phận để có hướng giải quyết thủ tục nhanh nhất cho người dân”.

Responsive image
 

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của nười dân và doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian tới thị xã Tân châu tiếp tục chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc  thực hiện các TTHC; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế; Cập nhật thường xuyên, niêm yết và thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố; Tiếp tục triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; Chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác rà soát thủ tục hành chính, đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp, gây khó khăn cho tổ chức, công dân; Tiếp tục hướng dẫn công dân và giải quyết TTHC trên môi trường mạng, tăng cường chỉ đạo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Nâng cao trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ là đầu mối trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của UBND thị xã; Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã, góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đáp ứng niềm tin của nhân dân./.  

 Trần Huyện – Minh Quý