Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Từ ngày 01/7/2022, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định mới

Ngày đăng: 17/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Theo quy định trên, mức lương tối thiểu theo các vùng tăng bình quân từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. 

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng thuộc 4 vùng được quy định như sau: vùng I, tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng; vùng II, tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng; vùng III, tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng; vùng IV, tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Đặc biệt, Nghị định đã quy định nội dung mới về mức lương tối thiểu giờ thuộc các vùng như sau: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Đối với mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng; Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Trong trường hợp người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ. Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động như sau:

- Mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

- Mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Đối với địa bàn tỉnh An Giang, các địa phương được xác định là vùng II bao gồm: thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc; Các địa phương được xác định là vùng III bao gồm: Thị xã Tân Châu, các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn; Các huyện còn lại được xác định là vùng IV./.

Bích Ngọc