Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Vietnam Digital Awards 2022: Tôn vinh các giải pháp chuyển đổi số

Ngày đăng: 12/05/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, Vietnam Digital Awards (VDA) 2022, là giải thưởng được tổ chức thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, Tạp chí điện tử VietTimes là cơ quan tổ chức thực hiện. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tựu chuyển đổi số xuất sắc của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Responsive image

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021

Ngày 11/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 514/STTTT-CNTT-BCVT về việc giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022. Theo đó, thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh các thông tin chi tiết về Giải thưởng như sau:

1. Đối tượng tham gia thi đua và xét khen thưởng:

Là tổ chức được thành lập tại Việt Nam hoặc người Việt Nam có hoạt động nghiên cứu, phát triển, phổ biến, ứng dụng, sản xuất, kinh doanh, tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; có đóng góp cho công cuộc Chuyển đổi số của Việt Nam.

2. Cơ cấu Giải thưởng

- Hạng mục 1: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp công nghệ số tiêu biểu;

- Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc;

- Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc;

- Hạng mục 4: Sản phẩm, Giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng;

- Hạng mục 5: Sản phẩm, Dịch vụ, Giải pháp nước ngoài.

3. Lễ trao Giải thưởng: dự kiến tổ chức trang trọng vào tháng 10/2022 tại Hà Nội.

4. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng: theo Quyết định số 15/QĐ-HTTS ngày 13/4/2022.

Hồ sơ đăng ký tham gia quý cơ quan, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ email: sotttt@angiang.gov.vn đến hết ngày 30/6/2022.

Thông tin liên hệ: Sở Thông tin và Truyền Thông (thông qua phòng Công nghệ thông tin – Bưu chính, Viễn thông), số điện thoại: 02963.500.666 để trao đổi./.

Nguồn: CV số 514/STTTT-CNTT-BCVT ngày 11/5/2022 của Sở TT&TT

Đính kèm tải Văn bản: https://vpdt.angiang.gov.vn/cong-khai-van-ban-an-giang?id=1088

Phương Linh