Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang

Ngày đăng: 12/01/2022

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 07/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 139/BTNMT-PC trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Nội dung thứ nhất: “Cử tri đề nghị sớm ban hành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 làm căn cứ để hoạch định không gian phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Vấn đề cử tri nêu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. Ngày 13/11/2021, Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết số 39/2021/QH15 về quy hoạch sử đụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021 - 2025. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các địa phương để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nội dung thứ hai: “Cử tri đề nghị xây dựng chính sách đất đai đặc thù cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhất là cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi đất đai phù hợp với đặc điểm sản xuất quy mô lớn của Vùng; cơ chế về huy động nguồn lực thông qua hình thức đối tác công - tư, tập trung đất đai”.

Nội dung này, Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

Ngày 17/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Nghị quyết đã nêu tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương và định hướng chiến lược phát triển, các giải pháp tổng thể. Qua đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương đề xuất sửa đổi chính sách đất đai, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có sức cạnh tranh và hiệu quả cao, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tổng kết Luật Đất đai 2013 và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Chính phủ xây dựng chính sách pháp luật về đất đai. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tham mưu xây dựng chính sách đất đai đặc thù cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi có chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ./.

Vũ Hùng