Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

Ngày đăng: 22/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 17-12, UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, có 140 thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông cùng cấp, trong đó Ban quản lý khu kinh tế 08 TTHC; Sở Giáo dục và Đào tạo 01 TTHC; Sở Khoa học và công nghệ 04 TTHC; Sở Ngoại vụ 04 TTHC; Sở Nội vụ 58 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường 19 TTHC; Sở Xây dựng 05 TTHC; Sở Giao thông vận tải 02 TTHC; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 02 TTHC; UBND huyện, thị xã, thành phố 31 TTHC; Các cơ quan ngành dọc 06 TTHC.

Về thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền có 85 thủ tục gồm Sở Giáo dục và đào tạo 07 TTHC; Sở Kế hoạch và đầu tư 42 TTHC; Sở Lao động – Thương binh và xã hội 23 TTHC; Sở Y tế 01 TTHC; Sở Tư pháp 05 TTHC; Ban Dân tộc 02 TTHC; Các cơ quan ngành dọc 05 TTHC .

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Tin HY

Đính kèm: QĐ số 3012/QĐ-UBND ngày 14/12/2021