Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH CÚP ĐIỆN

Lịch cúp điện Từ ngày 04/01 đến ngày 09/01/2022 (04/01/2022)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 27/12 đến ngày 30/12/2021 (27/12/2021)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 20/12 đến ngày 27/12/2021 (25/12/2021)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2021 (20/12/2021)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2021 (06/12/2021)

 
  • 1