Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH CÚP ĐIỆN

Lịch cúp điện Từ ngày 13-10 đến ngày 18-10-2020 (13/10/2020)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 8-9 đến ngày 13-9-2020 (07/09/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 11-8 đến ngày 16-8-2020 (10/08/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 28/7 đến ngày 1-8-2020 (28/07/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 30-6-2020 đến ngày 1-7-2020 (29/06/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 07-7-2020 đến ngày 12-7-2020 (29/06/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 20-5-2020 đến ngày 24-5-2020 (21/05/2020)

 

Lịch cúp điện Từ ngày 21-4-2020 đến ngày 25-4-2020 (23/04/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 24/02 đến 01/3/2020 (24/02/2020)

 

Lịch cúp điện từ ngày 18/2 đến 21/2/2020 (17/02/2020)