Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang: Thu hút được 10 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng

An Giang: Thu hút được 10 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng

09/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang: Trong 3 tháng đầu năm, tỉnh An Giang thu hút được 10 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh An Giang có 171 doanh nghiệp đăng ký mới và 130 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là 1.038 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019 số doanh nghiệp đăng ký tăng 20 doanh nghiệp, tăng 13,24% so với cùng kỳ và số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động tăng 56 đơn vị trực thuộc, tăng 75,65% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số vốn doanh nghiệp đăng ký giảm 341 tỷ đồng, giảm 24,72% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp trên địa bàn An Giang đăng ký là 10.256 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 61.469 tỷ đồng và 5.214 đơn vị trực thuộc. Trong đó, còn 5.644 doanh nghiệp và 3.187 đơn vị trực thuộc đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 52.345 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh An Giang: 3 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 10 dự án đầu tư, gồm 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 9 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 2.773 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, số dự án bằng 90,9%, giảm 1 dự án, nhưng tổng vốn  doanh nghiệp đăng ký đầu tư lại tăng 42% so với cùng kỳ 2019, tăng 1.150 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 39 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực; trong đó có 7 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế quản lý, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 275 triệu USD, tổng vốn đầu tư thực hiện là gần 154 triệu USD, chiếm 56,02% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Để tăng cường thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, thời gian tới UBND tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 08/2/2018 của UBND tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020; tăng cường thông tin, tuyên truyền để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là các hồ sơ, thủ tục có liên quan, đảm bảo cho nhà đầu tư triển khai nhanh dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

Quang Minh

các tin khác