Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy góp ý dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

Lấy góp ý dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

14/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; trong đó, giao Sở Tài chính chủ trì soạn thảo dự thảo “Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Sở Tài chính đã có Công văn số 1120/STC-GCS ngày 12/5/2021 gửi đến các đơn vị được giao mua sắm tập trung (Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố) để tham gia ý kiến về danh mục tài sản và đơn vị mua sắm tập trung làm cơ sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp và đề xuất của các đơn vị mua sắm tập trung, Sở Tài chính tổng hợp và dự thảo “Quyết định  quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang” thay thế Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 và Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: 

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (thông qua phòng Quản lý Giá - Công sản),số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Văn bản góp ý đình kèm:

Công văn số:1515/STC-GCS Về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung  trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang 

Bảng so sánh một số điều có sửa đổi, bổ sung giữa dự thảo Quyết định và Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, số:45/2019/QĐ-UBND

các tin khác