Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Báo cáo Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết TTHC, kỳ báo cáo Quý III năm 2020

Báo cáo Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết TTHC, kỳ báo cáo Quý III năm 2020

27/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Báo cáo Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết TTHC, kỳ báo cáo Quý III năm 2020

các tin khác