Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón

26/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón” theo Quyết định số 79/QĐ-SKHCN ngày 24/3/2020. Chủ nhiệm dự án là ông Đặng Hoàng Quá,

Công ty TNHH MTV TM&SX phân bón Thuận Mùa là đơn vị chủ trì. 

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2020 (04 tháng). Địa điểm triển khai dự án tại huyện Châu Thành. 

Mục tiêu của dự án là đổi mới công nghệ và đưa vào vận hành ổn định 01 máy sàng lồng quay, công suất 15HP, kích thước 1,5m x 6m x 4m; Công suất tăng từ 5 tấn/giờ lên 8 tấn/giờ;  Giảm giá thành sản phẩm làm ra (giảm khoảng 40.900 đồng/tấn, tương đương giảm 2,6%);Tỷ lệ đồng đều của sản phẩm làm ra đạt trên 95%. 

Nội dung thực hiện của dự án, gồm có 04 nội dung chính: Giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan hiện có trong và ngoài tỉnh; Mô tả sơ đồ quy trình công nghệ, thiết bị áp dụng tại đơn vị, trên cơ sở đó lựa chọn đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Cơ khí Chín Mách; Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện; Báo cáo tổng kết dự án.

Chủ nhiệm dự án và Công ty TNHH MTV TM&SX phân bón Thuận Mùa có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung dự án được duyệt và tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo, thời gian thực hiện và trách nhiệm có liên quan được quy định tại Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trường hợp dự án không triển khai hoặc kéo dài vượt quá thời gian thực hiện đã được phê duyệt mà nguyên nhân do chủ quan từ chủ nhiệm dự án, cơ quan chủ trì dự án: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chấm dứt việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án. Mọi vấn đề và chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do chủ nhiệm và đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm xử lý.

Phòng Quản lý Chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện dự án và báo cáo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành./.

DQ

các tin khác