Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

10/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:2025/LĐLĐ Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Quy chế Xét tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Quyết định Ban hành Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng

các tin khác