Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

23/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chương trình số 01/CTr-BCĐ-CAT ngày 16/03/2021 của Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh An Giang về Công tác Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021,Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là dự thảo Quyết định)

Căn cứ điều 120, điều 129 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015 về Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh phải được đăng toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan,tổ chức,cá nhân đóng góp ý kiến

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn hỗ trợ đăng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang trên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Tờ trình Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác