Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

21/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16-9, Văn phòng UBND tỉnh có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Công văn số 3485/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến tháng 8/2020 được cung cấp bởi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vẫn còn rất thấp so mới mục tiêu đặt ra. Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước đạt 17,97%; đặc biệt 05 bộ, 22 tỉnh đạt tỉ lệ còn ít hơn 10%.

Do đó, nhằm đạt tỉ lệ tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian; hướng tới năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức.

Đồng thời, thực hiện kết nối Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các hệ thống như: Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4.

Hoàn thành xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh trong tháng 10/2020 và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Giao đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin (đối với các bộ), Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các tỉnh) là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai các nội dung trên (trước ngày 20 hàng tháng) gửi báo cáo về hiện trạng tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tại bộ/tỉnh qua phần mềm (tại địa chỉ https://bcudcntt.aita.gov.vn), để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin HY

Nguồn CV số 4564/VPUBND-KGVX ngày 16/9/2020
các tin khác