Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TTTT và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành TTTT

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TTTT và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành TTTT

09/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo Thông tư. Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải tại chuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: http://mic.gov.vn).

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/6/2021

Văn bản đínnh kèm:

Công văn số:1970/BTTTT-TCCB xin ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TTTT và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành TTTT và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Dự thảo 2 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Bản mô tả vị trí việc làm

các tin khác