Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp

Danh mục dự án mời gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp

16/08/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
Responsive image
 

File đính kèm: 

 1. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Vàm Cống
 2. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Bình Long mở rộng
 3. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng
 4. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Hội An
 5. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án khu công nghiệp Xuân Tô
 6. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án nhà máy bia An Giang
 7. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Bình Đức 
 8. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Tây Huề
 9. File đính kèm:Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Vĩnh Tế
 10. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Châu Phong
 11. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Long An
 12. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Long Sơn 
 13. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Vĩnh Xương
 14. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Mỹ Phú
 15. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp An Cư 
 16. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp An Nông
 17. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Hòa Bình
 18. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Hòa An
 19. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp An Phú
 20. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Lương An Trà
 21. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Tân Thành
 22. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Định Thành
 23. File đính kèm: Thông tin chi tiết Dự án cụm công nghiệp Núi Sâp 

 

 

các tin khác