Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Công bố công khai thông tin cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

Công bố công khai thông tin cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

16/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10-Năm 2021. 

Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 – Năm 2021; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021. 

Nhằm đảm bảo đúng quy trình thực hiện xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải công khai thông tin cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 – năm 2021 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 07 ngày làm việc (Đính kèm danh sách).

Văn bản đính kèm:

Công văn số:1531/SVHTTDL-VP Công bố công khai thông tin cá nhân đề nghị xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 - năm 2021

Danh sách Đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” năm 2021

các tin khác