Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang

02/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

I. Lãnh đạo Văn phòng:

- Lãnh đạo Văn phòng gồm có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.
 
- Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

1- ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

2- ông La Phước Kiên - Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh.

3- bà Mã Lan Xuân - Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh.

4- ông Đinh Minh Hoàng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

5- ông Trần Đặng Đức - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

II. Các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

1- Phòng Tổng hợp;
 
2- Phòng Kinh tế ngành;
 
3- Phòng Kinh tế tổng hợp;
 
4- Phòng Khoa giáo - Văn xã;
 
5- Phòng Nội chính;
 
6- Phòng Hành chính - Tổ chức;
 
7- Phòng Quản trị - Tài vụ;
 
8- Ban Tiếp công dân tỉnh;
 
* Các đơn vị sự nghiệp
 
9- Trung tâm Công báo - Tin học;
 
10- Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh;
 
11- Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh.
 
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Tùy tình hình cụ thể, Chánh Văn phòng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.
các tin khác