Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Dự báo, cảnh báo thuỷ văn hạn tháng tỉnh An Giang (từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2021)

Dự báo, cảnh báo thuỷ văn hạn tháng tỉnh An Giang (từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2021)

01/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Bản tin Dự báo, cảnh báo thuỷ văn hạn tháng tỉnh An Giang (từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2021)

các tin khác