Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định số 1387/STC-GCS - Triển khai Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số 1387/STC-GCS - Triển khai Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

03/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: Quyết định số 1387/STC-GCS - Triển  khai  Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND  ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác