Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

24/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL năm 2021.

Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính kèm bản dự thảo Quyết định. Tập tin dự thảo Quyết định được gửi email đến các đơn vị hoặc download từ cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng: soxaydung.angiang.gov.vn).

Để văn bản được ban hành phù hợp và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp cho ý kiến góp ý dự thảo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/7/2021 (Địa chỉ email: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc thông tin Ô. Nguyễn Hồng Lĩnh - Phòng Giám định Xây dựng, điện thoại: 0988.202231, email: nhlinh@angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm:

Công văn số:2056/SXD-GĐXD Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

 

các tin khác