Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
9 tháng đầu năm 2020: An Giang thu hút 42 dự án đăng ký đầu tư mới với vốn đăng ký hơn 7.100 tỷ đồng

9 tháng đầu năm 2020: An Giang thu hút 42 dự án đăng ký đầu tư mới với vốn đăng ký hơn 7.100 tỷ đồng

20/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang: 9 tháng đầu năm 2020, An Giang thu hút được 42 dự án đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 7.100 tỷ đồng. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2020, An Giang đã thu hút được 42 dự án đăng ký đầu tư mới, gồm 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 41 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 7.177 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2019, số dự án chiếm 79,2%, giảm 11 dự án, nhưng tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 9,18%, tăng 603 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, An Giang hiện có 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực; trong đó có 7 dự án thuộc Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh quản lý, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 272 triệu USD, tổng vốn đầu tư thực hiện gần 159 triệu USD, chiếm 56,31% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, An Giang có 571 doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,59% so với cùng kỳ 2019, với tổng  số vốn đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 19,75% so với cùng kỳ.  Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang gần 10.700 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là gần 65.000 tỷ đồng.

Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với An Giang, thời gian tới tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh, hoàn thành công tác điều tra, phân tích dữ liệu chỉ số DDCI.

An Giang sẽ tập trung giám sát các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục hành chính, triển khai dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức triển khai các cơ chế chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 như: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng (sửa đổi)…nhằm huy động có hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách.

Thời gian tới, An Giang đẩy mạnh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện, nhất là xây dựng hành lang pháp lý, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực ứng dụng kinh tế số; sớm hoàn thành khuôn khổ pháp lý để phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ....

Để An Giang là điểm đến thân thiệt với nhà đầu tư, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung theo dõi và kịp thời tháo gỡ khó khăn các dự án tỉnh đã được UBND trao chủ trương đầu tư và cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư cuối năm 2018; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tổ chức đối thoại doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2020...

Tỉnh cũng yêu cầu Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covi-19 theo quy định; tham mưu, đề xuất kịp thời giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2020./.

Quang Minh

các tin khác