Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn

24/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng thiết bị gieo hạt lúa theo cụm tại huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn, tỉnh An Giang” theo Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 23/3/2020. Chủ nhiệm dự án là KS. Lê Ngọc Linh, Trung tâm Khuyến nông An Giang là đơn vị chủ trì.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020 (09 tháng). Địa điểm triển khai dự án tại 03 huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Mục tiêu tổng quát của dự án là ứng dụng thiết bị gieo hạt theo cụm trong sản xuất lúa nhằm tăng năng suất lao động, giảm lượng hạt giống gieo, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, góp phần đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa. Đồng thời tạo tiền đề hình thành các tổ hợp tác dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:

- Dự án hỗ trợ đầu tư 03 bộ thiết bị gieo hạt theo cụm do Công ty Hàn Quốc sản xuất (thông số kỹ thuật: trọng lượng là 132 kg; khoảng cách hàng là 25cm; số hàng gieo là 10 hàng; cụm cách cụm là 10, 12, 14, 16, 18, 21 cm; số hạt giống gieo trung bình từ 50 - 100 kg/ha; mode 2BD - 1025) cho nông dân 03 huyện: Tịnh Biên, Thoại Sơn và Tri Tôn;

- Thiết bị gieo hạt theo cụm được tích hợp 2 trong 1 với máy cấy lúa Yanmar hoặc Kubota, hoạt động đạt công suất 0,35 ha/h (03 ha/ngày) với tổng diện tích 360 ha/03 máy/năm;

- Chi phí gieo bằng thiết bị gieo hạt theo cụm giảm ít nhất 50% so với cấy lúa bằng tay và 40% bằng máy (giảm từ 3.000.000 - 3.400.000 đồng/ha so với cấy lúa bằng tay và giảm từ 1.200.000 - 1.400.000 đồng/ha so với cấy lúa bằng máy);

- Lượng giống gieo trung bình từ 50 - 100 kg/ha, giảm ít nhất 20% so với sạ hàng (giảm từ 30 - 40 kg/ha);

- Tổ chức 01 cuộc trình diễn hội thảo đầu bờ tại điểm thực hiện dự án; thông tin tuyên truyền để nhân rộng.

Nội dung thực hiện của dự án, gồm có 04 nội dung chính: Giới thiệu chung về tình hình nghiên cứu và ứng dụng máy gieo hạt theo cụm trong và ngoài tỉnh; Mô tả tổng quát cấu tạo, quy trình kỹ thuật của máy gieo hạt theo cụm, trên cơ sở đó lựa chọn đơn vị cung cấp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng; Nghiên cứu triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm và đánh giá kết quả thực hiện; Báo cáo tổng kết dự án.

Chủ nhiệm dự án và Trung tâm Khuyến nông An Giang có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung dự án được duyệt và tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo, thời gian thực hiện và trách nhiệm có liên quan được quy định tại Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trường hợp dự án không triển khai hoặc kéo dài vượt quá thời gian thực hiện đã được phê duyệt mà nguyên nhân do chủ quan từ chủ nhiệm dự án, cơ quan chủ trì dự án: Sở Khoa học và Công nghệ sẽ chấm dứt việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án. Mọi vấn đề và chi phí phát sinh (nếu có) sẽ do chủ nhiệm và đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm xử lý.

Phòng Quản lý Chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện dự án và báo cáo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định hiện hành./.

DQ

các tin khác