Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất dưa lưới TL3 tại thành phố Châu Đốc”

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất dưa lưới TL3 tại thành phố Châu Đốc”

17/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất dưa lưới TL3 tại thành phố Châu Đốc.

Chủ nhiệm dự án là KS. Hồ Hữu Hưng, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc  là đơn vị chủ trì. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 03/2020 đến hết tháng 02/2021 (12 tháng). Mục tiêu tổng quát của dự án là nhân rộng 05 mô hình nhà màng với diện tích 5.000 m2 và sản xuất dưa lưới theo hướng VietGAP. Trong đó, mục tiêu cụ thể là:

- Xây dựng 05 mô hình nhà màng, mỗi nhà màng diện tích 1.000 m2.

- Trong thời gian 12 tháng thực hiện dự án: Sản xuất 03 vụ dưa lưới (thời gian đã bao gồm thời gian xây dựng nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt).

- Sản xuất dưa lưới có tên giống TL3 với mật độ trồng: 2.600 cây/1.000 m2.

+ Năng suất đạt từ 3.600 kg/vụ/1.000m2 trở lên; Sản phẩm loại 01 đạt >85% (trọng lượng trung bình ≥ 1,5 kg, brix >13, hàm lượng nước < 80%). 

+ Chất lượng: Quy trình sản xuất theo hướng VietGAP. Sản phẩm mỗi đợt thu hoạch đều được kiểm định chất lượng an toàn trước khi xuất bán.

- Hiệu quả kinh tế ≥ 5% so với mô hình thành công của ông Nguyễn Nhựt Thắng trong chương trình nông thôn mới tại xã Vĩnh Châu.

Nội dung dự án, gồm có 03 nội dung chính:

- Nội dung 1: Xây dựng 05 nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt cho 05 nhà màng

Xây dựng 05 nhà màng, mỗi nhà màng có diện tích 1.000 m2 và lắp đặt 2.600 péc tưới nhỏ giọt, 2.600 cáp treo, móc trái đúng yêu cầu kỹ thuật, cụ thể:                                                

STT

Họ tên hộ thực hiện

Địa chỉ

Diện tích

1

Huỳnh Thị Phần

Xã Vĩnh Châu

2.000 m2

2

Lê Thị Hoàng Hoa

Xã Vĩnh Tế

1.000 m2

3

Nguyễn Minh Nghĩa

Phường Châu Phú B

2.000 m2

- Nội dung 2: Trồng, chăm sóc và thu hoạch dưa lưới theo hướng VietGAP

Sản xuất dưa lưới TL3 theo hướng VietGAP, mỗi nhà màng trồng 2.600 cây dưa lưới, trồng 3 vụ/năm.

- Nội dung 3: Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án.

Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung dự án theo đúng các yêu cầu của Quyết định này và tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước khi triển khai thực hiện dự án. Phối hợp với UBND thành phố Châu Đốc để triển khai thực hiện các nội dung dự án đạt kết quả cao. 

Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc hỗ trợ chủ nhiệm dự án thực hiện tốt các mục tiêu của dự án. Đồng thời, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ giám sát việc triển khai thực hiện dự án. 

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục hỗ trợ, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án theo theo tiến độ dự án, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn: Quyết định số 538/QĐ-UBND, ngày 12/3/2020

DQ
các tin khác