Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Hội đồng thẩm định nội dung dự án Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang

Hội đồng thẩm định nội dung dự án Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang

13/05/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 11/5/20201, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung Dự án Hỗ trợ công nhận lưu hành giống lúa được chọn tạo ở tỉnh An Giang, dự án do PGS.TS Huỳnh Quang Tín – Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL - làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Dự án được xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian thực hiện dự án là 36 tháng (Từ năm 2021 đến năm 2023. Mục tiêu chung của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học và cơ sở pháp lý cho phát triển các giống lúa mới đặc sản phục vụ định hướng sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là hoàn thiện hồ sơ công nhận lưu hành 4-5 giống lúa (trong đó có 3 giống kế thừa kết quả giai đoan 1 là: AG1, TC7, HNOE1). Có ít nhất 2 giống lúa được công nhận lưu hành và 4 giống lúa được bảo hộ. Sản xuất  200 kg hạt giống cấp siêu nguyên chủng cho mỗi giống, đối với các giống được công nhận lưu hành. Đào tạo 40 nông dân và cán bộ kỹ thuật về chọn tạo, khảo nghiệm  (VCU, DUS), sản xuất hạt giống và bảo hộ, công nhận lưu hành giống lúa mới.

Nội dung thực hiện dự án gồm có 04  nội dung chính: Khảo nghiệm giống lúa mới; Thử nghiệm hợp phần kỹ thuật (hoàn thiện công nghệ)/chỉ thực hiện trên các giống đăng ký lưu hành (4-5 giống); Chuyển giao công nghệ và đào tạo; Báo cáo nghiệm thu kết quả. 

Qua buổi họp các thành viên Hội đồng thống nhất đề xuất hỗ trợ dự án và đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhằm giúp chủ nhiệm dự án hoàn thiện thuyết minh dự án, cụ thể như:  bổ sung các tiêu chí đánh giống tiềm năng, để đưa vào bảo hộ là phù hợp (như: tiêu chí kỹ thuật, tiêu chí về thị trường,…); Nội dung, phương án triển khai cần bố trí lại theo nhóm công việc để dễ dàng theo dõi và thực hiện; Cần làm rõ hơn về phương án tiêu thụ sản phẩm; Sản phẩm dự án phải cụ thể phù hợp với mục tiêu và nội dung thực hiện;  Phần kinh phí dự án cần xây dựng lại và bỏ bớt những nội dung không cần thiết; Thành lập tổ thẩm định kinh phí để xác định mức kinh phí hỗ trợ,… Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh thuyết minh dự án và thời gian nộp lại Sở Khoa học và Công nghệ trong vòng 01 tháng kể từ ngày 11/5/2021./.

DQ

các tin khác