Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 22/11/2021 đến 28/11/2021

25/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

22/11

S: 8g Hội nghị trực tuyến Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc  cử tri – HTUB

S: 8g Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

S: 8g Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh –

Thứ ba

23/11

S: 8g Dự HN trực tuyến của Bộ Công an về TK 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới và Lễ ký CT phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận  TW gđ 2021-2026 tại Công an.

C: 14g Hội ý TTTU.

S: 7g30 Dự HN TK công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo NQ số 22-NQ/TW và triển khai các VB mới của TW liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng tại VPTU.

S: + 8g Họp xử lý khó khăn, vướng mắc trong XDNTM

C: + 14g nghe báo cáo về khu đất tập thể Trung tâm Quan trắc và KTTNMT   + 15g Hội nghị trực tuyến với Bộ Ngoại giao về xúc tiến đầu tư  với Hoa Kỳ

Thứ tư

24/11

S: 7g 45 Dự HN trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại VPTU.

C: 15g Đi trao xe cứu thương tại huyện Châu Thành

S: 7g 45 Dự HN trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại VPTU.

S: + 7g 45 Dự HN trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại VPTU.

   C: 14g kiểm tra công tác PC dịch COVID-19 ở cơ sở

Thứ năm

25/11

S: Dự Lễ cải táng hài cốt Liệt sĩ tại nghĩa trang Dốc Bà Đắc

 

S: Dự Lễ cải táng hài cốt Liệt sĩ tại nghĩa trang Dốc Bà Đắc

S: 8g Họp Hội đồng thẩm định Dự án Khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất

Thứ sáu

26/11

S: 7g30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại VPTU.

S: 7g30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại VPTU.

S: 8g Họp thông qua chương trình hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư giữa Hoa Kỳ và các tỉnh ĐBSCL

Thứ bảy

27/11

 

 

 

Chủ nhật

28/11

 

 

 

các tin khác