Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Cụm công nghiệp An Phú

Cụm công nghiệp An Phú

18/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
I ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
1 Tên đơn vị Ủy ban nhân dân huyện An Phú
2 Địa chỉ Đường tỉnh 956, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
3 Điện thoại (0296) 3 826693
4 Email anphu@angiang.gov.vn
II THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1 Mục tiêu dự án Tính chất là cụm công nghiệp tập trung phát triển chủ yếu ngành vật liệu xây dựng, chế biến nông thủy sản, may mặc, hàng tiêu dùng và một số ngành kêu gọi đầu tư khác
2 Quy mô dự án 40 ha
3 Tổng mức đầu tư dự kiến 170 tỷ
4 Hình thức đầu tư 100% vốn nhà đầu tư
5 Địa điểm đầu tư Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
6 Hiện trạng đất đai CCN đã bồi hoàn giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh 18,48ha, còn lại đất bãi bồi, ao hồ,…
7 DN đang hoạt động Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (Nhà máy sản xuất gạch Tuynel An Phú với tổng diện tích 5,3 ha)
8 Hạ tầng địa điểm dự án

- Giao thông: đã kết nối với khu vực dự án (Đường Tỉnh 957)

- Cấp điện, nước, thông tin liên lạc: đã kết nối với khu vực dự án

9 Họa đồ vị trí dự án File đính kèm
các tin khác