Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
An Giang tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025

An Giang tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025

04/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 30-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định Kế hoạch tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Việc tuyên truyền tập trung vào 2 đối tượng : Một là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; Hai, Sinh viên, học viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến 2025, đối tượng này cơ bản sẽ là công dân điện tử, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng về công tác CCTTHC. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4, khả năng tiếp cận Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc hỗ trợ người dân, tổ chức, đặc biệt là người dân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như phát áp phích, tờ rơi, tin, bài viết trên báo, đài truyền thanh, đài truyền hình, Cổng thông tin, các cuộc thi tuyên truyền CCTTHC, các chuyên đề CCTTHC định kỳ trên truyền hình, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến người dân, thông qua App trên thiết bị di động, điện tử, trang mạng xã hội chính thức của các đơn vị….

Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020: Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật. Phấn đấu 40% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của tỉnh; 30% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; 80% số lượng Sinh viên, học viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Học sinh các trường trunghọc phổ thông trên địa bàn tỉnh được phổ biến, tiếp cận và sử dụng ít nhất một lần các dịch vụ công trực tuyến của các Sở, ban, ngành và các địa phương cung cấp; 50% số lượng người dân chủ động yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước thực hiện một số TTHC phục vụ nhu cầu thường xuyên của người dân; 80% doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hỗ trợ người dân, tổ chức trên địa bàn xã, phường, thị trấn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu từ 60% trở lên số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của tỉnh; 100% số lượng Sinh viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; Học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được phổ biến, tiếp cận và sử dụng ít nhất một lần; 70% trở lên số lượng người dân chủ động yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước thực hiện một số TTHC phục vụ nhu cầu thường xuyên của người dân; 100% doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hỗ trợ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn xã, phường, thị trấn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

UBND tỉnh phân công Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, lựa chọn TTHC trọng tâm cần tuyên truyền trong năm 2020 và những năm tiếp theo; giúp UBND tỉnh theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị việc triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch. 

Sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, lựa chọn TTHC cần đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền các TTHC của đơn vị đang cung cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp áp dụng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở, hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo Cổng dịch vụ công của tỉnh vận hành thông suốt và đảm bảo an toàn an ninh thông tin; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, thống kê kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích./.

Tin HY
Nguồn KH số 1807/QĐ-UBND ngày 30/7/2020

các tin khác