Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài cấp tỉnh

28/02/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 27/2/2019, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ (KHCN) tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh “Thực trạng, định hướng, xây dựng mô hình và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng ở An Giang giai đoạn đến 2025 - 2030; tập trung cho mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp” do Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đăng ký dự tuyển.
Responsive image

Hội đồng do ThS. Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm Chủ tịch, ThS. Tầng Phú An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Phó Chủ tịch, cùng các thành viên gồm: TS. Đặng Kim Sơn - Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh An Giang, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh,... 

Mục tiêu đề tài nhằm đánh giá tỷ lệ tăng trưởng GRDP, chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang; tác động và đóng góp của “Năng suất các nhân tố tổng hợp TFP” đến tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2010 – 2017; Đánh giá thực trạng các mô hình tăng trưởng hiện nay của tỉnh An Giang; Tiềm năng tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030; Xác định các mô hình tăng trưởng ở An Giang trong thời gian tới theo hướng đổi mới trong giai đoạn 2025 - 2030; tập trung cho các mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp; Xây dựng giải pháp thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng tăng trưởng; nâng cao đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế An Giang trong giai đoạn tới; Xây dựng 1 - 2 mô hình tăng trưởng mới.

* Sản phẩm dự kiến

- Khảo sát đánh giá tỷ lệ tăng trưởng GRDP, chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2017. Phân tích tỷ lệ tăng trưởng ở 3 khu vưc; đặc biệt phân tích, đánh giá sâu khu vực nông nghiệp; nêu ra được các thuận lợi, hạn chế, nguyên nhân thành tựu và nguyên nhân hạn chế.

- Phân tích, đánh giá cơ cấu kinh tế của tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2017. Phân tích đánh giá sâu khu vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

- Đánh giá thực trạng các mô hình tăng trưởng hiện nay của tỉnh An Giang. Đánh giá các mặt mạnh, yếu kém, hạn chế; phân tích nguyên nhân các yếu kém, hạn chế.

- Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tăng năng suất tổng hợp (TFP) đến tăng trưởng kinh tế ở An Giang thời gian qua.

- Tổ chức tham quan, nghiên cứu một số mô hình tăng trưởng có hiệu quả của một số tỉnh, thành trong nước để rút ra các bài học kinh nghiệm cho An Giang.

- Xác định các thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đối với An Giang trong đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Xác đinh các mô hình tăng trưởng ở An Giang theo hướng đổi mới trong thời gian tới (giai đoạn 2025 - 2030); tập trung cho các mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp; theo hướng chú trọng ngày càng nhiều hơn các nhân tố thúc đẩy tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), khoa học và công nghệ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đặc biệt chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến và xây dựng.

- Xây dựng giải pháp, chính sách thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng; nâng cao đóng góp của TFP với các kịch bản, lộ trình phù hợp. 

- Xây dựng 1 - 2 mô hình tăng trưởng mới.

Sau khi nghe đại diện Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh là PGS.TS. Hạ Thị Thiều Dao Trường Đại học Cần Thơ là TS. Nguyễn Hữu Đặng trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã có những đóng góp cụ thể cho từng phương pháp và nội dung thực hiện nhằm hoàn chỉnh đề cương thống nhất chấm chọn Trường Đại học cần Thơ là đơn vị chủ trì và TS. Nguyễn Hữu Đặng là chủ nhiệm đề tài. Tuy nhiên, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại đề cương theo các góp ý của Hội đồng để đáp ứng yêu cầu đặt hàng của tỉnh và nộp hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành các bước tiếp theo./.

Tiếp Thu

các tin khác