Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Hội đồng thẩm định nội dung dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình

Hội đồng thẩm định nội dung dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình

28/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung Dự án Nhân rộng mô hình trồng nấm rơm từ nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình, dự án do KS. Lương Mỹ Phương - Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân thực hiện.
Responsive image
 

Dự án được xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian thực hiện dự án là 12 tháng (Từ tháng 3/2020 đến tháng 02/2021). Tham gia hội đồng thẩm định nội dung dự án gồm có: Bà Hoàng Thị Thanh Thủy – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng, các ủy viên hội đồng là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh An Giang, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh,… và các thành phần tham dự có liên quan.

Mục tiêu chung của dự án là Nhân rộng 05 nhà trồng nấm rơm thực hiện quy trình trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình với các hộ dân tại các xã trên địa bàn huyện Phú Tân; nhằm tăng thêm thu nhập cho người trồng nấm rơm, vừa tạo hướng đi mới vừa duy trì và phát triển nghề trồng nấm rơm trên địa bàn huyện Phú Tân.

Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là hỗ trợ xây dựng nhân rộng 10 nhà trồng nấm trên địa bàn huyện. Mỗi nhà trồng diện tích 80m2, với quy mô thực hiện là 135 mét mô/01 nhà trồng; Đào tạo kỹ thuật trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình cho 05 hộ nông dân trên địa bàn huyện; Năng suất nấm rơm đạt được 2,64kg nấm tươi/10 kg nguyên liệu khô phối trộn 50% rơm và 50% lục bình. Thời gian mỗi vụ trồng khoảng 2 tháng;  Đào tạo kỹ thuật trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình cho 36 nông dân trên địa bàn huyện.

Nội dung thực hiện dự án gồm có 04  nội dung chính: Khảo sát, chọn hộ thực hiện mô hình; Đào tạo kỹ thuật trồng nấm rơm từ nguồn nguyên liệu 50% rơm phối trộn 50% lục bình cho 36 nông dân trên địa bàn huyện; Xây dựng nhà trồng nấm với diện tích 80m2, trong đó, kích thước chiều ngang là 5 mét, chiều dài 16 mét, chiều cao tới đỉnh là 3 mét; Báo cáo nghiệm thu kết quả. 

Qua buổi họp các thành viên Hội đồng thống nhất đề xuất hỗ trợ dự án và đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhằm giúp chủ nhiệm dự án hoàn thiện thuyết minh dự án, cụ thể như: Tính cấp thiết bổ sung lý do tại sao nhân rộng mô hình này (tính hiệu quả, thị trường tiêu thụ…); Bổ sung thông tin đánh giá về trữ lượng, phương pháp thu hoạch và nguồn cung cấp lục bình để đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các mô hình của dự án; Cập nhật số liệu về thị trường tiêu thụ nấm rơm để đảm bảo tính bền vững của dự án; Đối với nhà trồng: để hạn chế bệnh chủ nhiệm cần thiết kế nền betong, khung kệ trồng nấm sắt (sản phẩm khi đến giai đoạn nghiệm thu); Bổ sung quy trình trồng nấm rơm đã thực hiện năm 2017 vào phần phụ lục, trong đó cần lưu ý những thuận lợi, khó khăn và các khuyến cáo; Bổ sung năng suất, sản lượng nấm thu hoạch được đối với 01 nhà trồng cho 01 vụ 02 tháng, điều chỉnh nội dung 01 năm sản xuất 05 vụ; Tính toán lại chi phí đầu tư, hiệu quả kinh tế của mô hình trong dự án; Thành lập tổ thẩm định kinh phí để xác định mức kinh phí hỗ trợ,…Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh thuyết minh dự án và thời gian nộp lại Sở Khoa học và Công nghệ trong vòng 01 tháng kể từ ngày 26/02/2020./.

DQ

các tin khác