Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

01/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

    Ngày

Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Trần Anh Thư

Thứ hai

27/9

S: 8g Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh – HTUB

 

 

S: 8g Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh – HTUB

C: 14g Họp TT UBND tỉnh và các ngành về kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế và NQ 68

S: 8g Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh – HTUB

C: + 14g Họp trực tuyến với TTXT đầu tư phía Nam    + 15g Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Phú Tân

Thứ ba

28/9

S: 8g Dự HN trực tuyến Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công – HTUBND tỉnh C: 15g Hội ý TTTU

S: 8g Dự HN trực tuyến Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công – HTUBND tỉnh

C: 14g Dự HN trực tuyến với PTTg – Vũ Đức Đam với tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại HTUBND

S: 8g 30 Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 (do 02 Phó TTg chủ trì) C: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Chợ Mới và Phú Tân

Thứ tư

29/9

 

S: 9g30 Làm việc với Lãnh đạo huyện Châu Thành về tình hình phòng chống dịch Covid-19

 

 

C: 13g30 Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy

S: 8g Họp Tổ giúp việc BCĐ phòng chống dịch covid-19

 

 

 

 

C: 13g30 Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày)

S: + 8g Họp trực tuyến về xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh     + 9g30 Họp kế hoạch phát triển kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh C: 13g30 Dự HN Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ năm

30/9

S: 7g30 Dự HN Đảng ủy Quân sự tỉnh

 

 

S: 8g30 Dự họp giao ban trực tuyến của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với 12 tỉnh/thành phố miền Tây Nam Bộ tại Viettel An Giang

 

C: 14g Hội nghị trực tuyến với các sở ngành- huyện, thị, thành về giải ngân vốn đầu tư công- HTUBND tỉnh

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Chợ Mới.

C: 14g Họp trực tuyến Bộ KHĐT về xử lý kiến nghị của Tập đoan 2 ADIDASC: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Phú Tân.

Thứ sáu

01/10

Dự họp tại thành phố Long Xuyên

 

 

 

 

 

C: 16g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đột xuất) tại Hội trường VPTU

S: 8g30-11g-30 Hội thảo trực tuyến Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL: Dự thảo kinh tế quý IV và triển vọng năm 2022 tại Phòng BHTDN

Dự kiến cùng các ngành đối thoại doanh nghiệp.

C: 16g Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (đột xuất) tại Hội trường VPTU

S: 10g Họp trực tuyến với Thương vụ Hoa Kỳ và TTXT đầu tư phía Nam C: 14g Họp Hội đồng xét tuyển kiến trúc Sân vận động tỉnh An Giang

Thứ bảy

02/10

 

 

 

Chủ nhật

03/10

 

 

 

các tin khác