Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019

Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019

12/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019 (gọi tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích:

- Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của các cơ quan báo chí.

- Biểu dương những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường;

- Phản ánh những nổ lực trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

II. Nội dung:

1. Nội dung, chủ đề cuộc thi: Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019” tập trung phản ảnh nội dung sau đây:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới;

- Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới; các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh.

- Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới.

- Tác phẩm sáng tác tập trung thể hiện được thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Nêu những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới có nhiều sáng kiến, cách làm hay tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương;

- Các mô hình trong tổ chức sản xuất, cơ cấu lại nông nghiệp, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch và các làng nghề tại địa phương;

- Những công trình xây dựng phục vụ đời sống của người dân; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường; phong trào nông dân, hộ gia đình tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh,…

2. Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc loại hình báo chí: In, Phát thanh, Truyền hình.

- Thể loại: bài phản ánh, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình.

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài, câu chuyện truyền thanh...).

- Các tác phẩm dự thi là tác phẩm viết về An Giang có nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đăng, phát trên các báo, đài trong và ngoài tỉnh (được xác nhận của cơ quan báo chí hoặc có sản phẩm kèm theo), tính từ ngày 01/06/2019 đến ngày 30/12/2019.

3. Đối tượng dự thi:

- Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo điện tử, báo nói và báo hình.

- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

4. Thời gian:

- Tổ chức phát động: dự kiến trong tháng 9/2019.

- Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/12/2019.

- Các tác phẩm đã được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông tính từ ngày 01/06/2019 đến 30/12/2019. 

- Tổ chức chấm tháng 01/2020.

- Công bố, giải thưởng: Tổ chức truyền hình trực tiếp tại Hội trường 4, Đài PT-TH An Giang, dự kiến vào dịp 03/02/2020.

5. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo Họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:

- Đối với các tác phẩm đãng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.

- Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.

- Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm.

-Tác phẩm phát thanh, truyền hình phải gởi thành phẩm đã hoàn chỉnh, bài phát thanh phải có phát biểu ghi âm tiếng nói và tiếng động hiện trường.

- Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019”.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 01, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua thư điện tử: sotttt@angiang.gov.vn.

- Thông tin liên hệ:

Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. ĐT: 02966. 582.240. Email: dhvu@angiang.gov.vn.

6. Sử dụng tác phẩm:

- Cuộc thi Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019, không nhằm mục đích kinh doanh.

- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm tham dự giải cho tác giả. Ngoài việc Ban Tổ chức cuộc thi sử dụng trong các ấn phẩm tuyên truyền, Kỷ yếu cuộc thi, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Cổng thông tin điện tử thành phần khác, đã được mô tả tại kế hoạch tổ chức cuộc thi (không trả nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm phục vụ cuộc thi, việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

7. Cơ cấu giải thưởng: Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng chấm thi để xét tặng giải thưởng cho 03 thể loại, như sau:

Giải A: 01 giải + Bằng khen của UBND tỉnh An Giang (Mỗi thể loại 01 giải).

Giải B: 01 giải; (Mỗi thể loại 01 giải).

Giải C: 02 giải; (Mỗi thể loại 02 giải)

Giải Khuyến khích: 05 giải; (Mỗi thể loại 05 giải).

Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

8. Tổ chức và phương pháp chấm giải:

8.1. Tổ chức:

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang quyết định thành lập với sự tham gia của một số sở, ban, ngành, cơ quan khác.

- Hội đồng chấm thi: do Ban Tổ chức quyết định thành lập. Gồm: 01 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng. Mỗi thể loại báo chí sẽ phân công 3 thành viên hội đồng là các chuyên gia, nhà báo am hiểu về các lĩnh vực của cuộc thi tham gia Ban Giám khảo do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;

- Tổ thư ký do Ban Tổ chức quyết định thành lập. Là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Hội đồng chấm thi cuộc thi. Thành viên là cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và một số đơn vị liên quan.

8.2. Phương pháp chấm:

- Tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng thể loại báo chí do Hội đồng chấm thi xây dựng, trình Ban Tổ chức quyết định.

- Vòng sơ khảo, thành viên Hội đồng chấm thi chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban Tổ chức (thang điểm tối đa là 100 điểm, điểm lẻ 01 điểm).

- Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo đã được đánh giá qua các tiêu chí và thang điểm như sau:

+ Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao: 40 điểm

+ Phản ánh tình hình thực tế cuộc sống, vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, bức xúc của xã hội liên quan đến xây dựng nông thôn mới: 30 điểm

+ Đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn: 20 điểm

+ Nội dung tác phẩm báo chí có tác động ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài: 10 điểm

- Dựa vào kết qủa vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo sẽ chọn 12 tác phẩm/thể loại có số điểm cao nhất để chấm chung khảo, xếp hạng. 

- Đối với tác phẩm phát thanh và truyền hình, vòng chung khảo sẽ được BGK chấm tập trung tại phòng họp của Sở TT và TT AG. 

- Các các phẩm đoạt giải được lựa chọn từ các tác phẩm có điểm cao nhất trở xuống.

- Tác phẩm gửi dự thi bên cạnh file chép trong USB, ổ cứng hoặc qua đường truyền internet, phải có kịch bản in trên giấy khổ A4. 

- Bài đăng báo in không quá 2.000 từ (tương đương 3 trang A4). Tác phẩm phát thanh, truyền hình không quá 10 phút/ tác phẩm. Các tác phẩm vượt qúa số từ và số phút quy định xem như phạm quy.

9. Kinh phí:

- Từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, đã phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông.

- Từ nguồn kinh phí huy động, vận động các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức (nếu có).

10. Trách nhiệm của tác giả và xử lý vi phạm:

Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thể lệ cuộc thi.

Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi phải trực tiếp phản ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm đó, Ban Tổ chức không xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thể lệ này thực hiện cho “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019”. Ban Tổ chức sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức cuộc thi. Các đơn vị, cá nhân tham dự cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này.

Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang, tại địa chỉ http//angiang.gov.vn và một số cổng thông tin điện tử thành phần trong và ngoài tỉnh tỉnh An Giang, các báo, tạp chí, Đài PTTH tỉnh An Giang.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh An Giang, sự phối hợp triển khai nghiêm túc của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ để “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019” được thành công tốt đẹp./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Quyết định Về việc Ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019

 

các tin khác