Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

01/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Ủy ban tỉnh để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

Họ và tên: Nguyễn Bảo Trung

Chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Địa chỉ email: nbtrung@angiang.gov.vn

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí

 

các tin khác