Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Bệnh viện Tim mạch

Bệnh viện Tim mạch

10/02/2014

Xem với cở chữ : A- A A+

Địa điểm đầu tư: Long Xuyên.
Quy mô: 06 ha, 600 ngường.
Tổng mức đầu tư: 1380 Tỷ 

Thông tin liên hệ:

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: 03 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (0763) 852 913 
Fax: (0763) 853 380
Email: sokhdt@angiang.gov.vn 
Website: sokhdt.angiang.gov.vn 
Sở Y tế Tỉnh An Giang.
Địa chỉ: số 15, Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: (076)3 852.640
Fax: (076)3 856.154

Emai: soyte@angiang.gov.vn 

Website: soyte.angiang.gov.vn

các tin khác