Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Thông cáo về kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông cáo về kỳ họp thứ 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 03/12 đến 04/12/2020 tại Hội trường UBND tỉnh, để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

* Nội dung chương trình kỳ họp như sau:

1. Ngày 03 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng:

- Khai mạc kỳ họp.

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020; báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 18 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

Buổi chiều: 

- Tiếp tục thông qua các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh trình bày Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

- Công tác nhân sự HĐND tỉnh, thông qua các tờ trình về việc:  

+ Bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX.

+ Bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX.

+ Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra. 

+ Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả.

+ Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

+ Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thảo luận Tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ngày 04 tháng 12 năm 2020

Buổi sáng:

- Thư ký kỳ họp, thừa ủy quyền Chủ tọa báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp.

- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp&PTNT tỉnh; Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh tỉnh An Giang; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Thi hành án dân sự tỉnh và Công ty Cổ phần Điện nước An Giang; Cục Quản lý thị trường.

Buổi chiều:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm khi tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những vấn đề có liên quan đến trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành.

- Chủ tọa kỳ họp đánh giá kết quả phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.   

- Phát biểu bế mạc kỳ họp và chào cờ bế mạc./.

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

các tin khác