Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2020

11/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Đính kèm:

Báo cáo số:1523/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2020

Thực hiện chi nhân sách địa phương tháng 10 năm 2020

các tin khác