Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Sở Xây dựng công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Xây dựng công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

02/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Sở Xây dựng công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thúy

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại: 0913.952.266

- Thư điện tử: ntmthuy@angiang.gov.vn

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết.

File đính kèm: Sở Xây dựng công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

các tin khác